| | |

Agenda 2015

8 februari: 
Talkshow
Jeanet op Zondag,
Café Oncle Jean.

15 maart:
Grote Kerk,
BM-Gastvrij

4  mei:
Dodenherdenking.

28 mei - 1 juni:
Concertreis,
Dresden/Leipzig 
voor koorleden, vrienden 
 
14 juni:
Begijnhofconcert,
voor genodigden
 
1 oktober:
Jubileumontvangst,
Stadhuis, voor genodigden

5 oktober:
De verjaardag!
Tegellegging Haven 7
 
18 oktober:
Jubileumconcert, 
Chassé Theater
 
29 november:
“Wij zullen dóór gaan!”,
locatie NHTV, 
voor leden, familie,
vrienden, bekenden.

HET KONINKLIJK BREDA'S MANNENKOOR,
AMBASSADEUR BREDA NASSAUSTAD

__________________________________________________________________________________________________________________________________

WELKOM BIJ 150-JARIG JUBILEUM

Nieuwjaarsreceptie BM 2015.                  

Hans Veels. jan 2015.

2015 is anders dan anders, want het is een jubileumjaar. In plaats van het traditionele Gevelconcert in het derde kwartaal werd nu een Nieuwjaarsconcert gegeven met o.a. de installatie van nieuwe leden; dit keer niet minder dan zeven!

Ook de locatie en de entourage was deze keer aangepast omdat het de opening van het jubileumjaar markeerde. De Nederlandse Defensie Academie (maar wij blijven eigenwijs de KMA zeggen) was voor deze gelegenheid onze gastheer en in de historische Grote Zaal werden zo’n 400 gasten verwacht om de aftrap van het 150-jarig bestaan mee te maken. Ondanks de recente griepgolf die nogal wat slachtoffers maakte was het overgrote deel getuige van een vrolijke en feestelijke happening, in aanwezigheid van tal van hooggeplaatste fans van het koor. Daaronder beschermheren van het koor, leden van het Comité van Aanbeveling en veel gulle Vrienden. Een ambiance die hoort bij een dergelijk uitzonderlijk jubileum op de meest denkbare historische plek: het Kasteel van Breda!

 Breda's Mannenkoor tijdens de Nieuwjaarsreceptie op de KMA te Breda,
14 januari 2015
Foto: Jeroen Hoppenbrouwers

Generaal-Majoor Theo Vleugels, commandant van de NDA (of toch maar KMA!) trapte af met alle aanwezigen een gelukkig Nieuwjaar te wensen, waarna hij de lange en warme relatie met het koor de revue liet passeren. Hij voorzag voor het koor een grandioos jubileumjaar.

Voorzitter Teun Giljamse nam het stokje over met nogmaals iedereen het beste te wensen voor het pas ingezette jaar met een fors programma, dat hij nog even kort resumeerde. Daarmee wordt recht gedaan aan het 150-jarig bestaan van een prachtig koor van nagenoeg honderd mannen. Met een prosecco van de commandant werd daarop een toast uitgebracht. Het ledigen van dat glas had de organisatie berekend op 6 minuten; precies voldoende voor het vertonen van de mooie promo-DVD van de hand van Simon Keep. Chef de Protocol René riep vervolgens de namen af van maar liefst 7 nieuwe leden (NAMEN!) die door Teun werden geïnstalleerd als lid middels het voorlezen van de oorkonde en het overhandigen van de verenigingsspeld, waarmee het koor is gegroeid tot 94 actieve zangers. Dat bewijst wel dat het koor –met leden tussen 38 en 83 jaar- bloeit.

Dirigent Hans de Wit was net op tijd van zijn ziekbed opgestaan om een mini-concert te dirigeren, want er moest natuurlijk gezongen worden. Een krachtig “Wilhelmus” was in deze historische zaal natuurlijk op zijn plaats en kon rekenen op een daverend applaus, net als het imponerende “Domine, salvum vac”. Theo Melis had een tekst gemaakt op de muziek van Mnogaja Ljeta en zo klonk in secties steeds luider “Ja, we zijn jarig…” Wie het nu nog niet weet?! Besloten werd uiteraard met het Bredase Volkslied, dat door een aanzienlijk deel van de gasten werd meegezongen.

Boudewijn van de Calseijde gaf een korte lezing over de betekenis van de Nassau’s voor Breda waarop Willem van der Vis als voorzitter van  de Stichting Breda Nassaustad keurig kon aansluiten met het verlenen van het 23e Ambassadeurschap aan de vereniging. Een slimme zet van de Stichting: in een klap honderd ambassadeurs erbij! BM liet zich niet onbetuigd en had nog een benoeming in petto voor de commandant. We mogen al geen KMA meer zeggen, maar ook geen ‘Gouverneur’ meer tegen de baas, maar nu is hij voor ons in ieder geval ‘Kasteelheer’. Een mooie en overdraagbare titel en een bestendiging van onze goede relatie met de bewoners van het Kasteel.

Met een vierstemmig ‘Hoera!’ voor de gastheer, de gasten, de Vrienden en het jarige koor werd het formele gedeelte afgesloten. Naar goed Breda’s gebruik volgde er nog een nazit waarin het goed netwerken was. Toch werd er een gemis geconstateerd: ooit was het ‘groene boekje’ leidend bij de nazit en het nagalmen, maar dat is helaas in onbruik geraakt. Het zou mooi zijn als daar een update van komt, zodat er ook in de buurt van de bar na afloop nog mooi gezongen wordt….

Maar: de kop was eraf en de organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde start van het jubeljaar.

Op naar het volgende evenement: ‘BM Gastvrij’ op 15 maart in de Grote Kerk!