Agenda 2015

9 oktober:
jubileumviering met
feestelijke rondrit  
   
29 november:
“Wij zullen dóór gaan!”,
locatie NHTV, 
voor leden, familie,
vrienden, bekenden.

6 december:
Adventsconcert
Laurentiuskerk Ulvenhout
Aanvang 14.30 uur

20 december:
Kerstconcert
St. Antonius Abtkerk
Terheijden
Aanvang 14.30 uur

Het Koninklijk Breda's Mannenkoor,
Ambassadeur Breda Nassaustad


Welkom bij het 150 jarig jubileum
van het Breda's Mannenkoor

Onze verjaardag: 5 oktober 2015

 Het Breda's Mannenkoor wordt toegesproken door beschermheer burgemeester Depla.
Foto: Jeroen Hoppenbrouwers

Het koor viert feestelijk de 150e verjaardag in haar repetitielokaal aan Haven 7 te Breda. Beschermheer burgemeester Depla spreekt het koor toe. Hij krijgt het eerste exemplaar aangeboden van het jubileumboek, waaraan door Pedro Kneepkens, met medewerking van Simon Keep en Chris Knook, geruime tijd is gewerkt.

Later op de avond onthult onze erevoorzitter en ambassadeur van het koor, Hans Talboom, een grote bronzen herinneringstegel, die ingelegd is in het terras van het repetitielokaal, bij de toegangsdeur. Een sierraad in het terras, een aandenken aan dit 150-jarig jubileum, een grote voldoening voor alle koorleden. 

En als het koor er niet is, dan is Haven 7 een Spaans restaurant met de zeer bekende naam El Mundo.