Agenda 2017

24 augustus: Concert De Vrede van Breda

27 augustus - 14.00 uur: Gevelconcert, Oncle Jean, Ginnekenweg 338, Breda

3 september - 15.00 uur: Zondagmiddagconcert Stadstuinen Oosterhout (De Schelp)

15 oktober - 14.30 uur: Najaarsconcert met koor Invasion, Laurentiuskerk

11 november - 15.00 uur: Omlijsten Pacificatielezing. Grote Kerk Breda

10 december - 14.30 uur: Adventsconcert Ulvenhout

16 december: Jubileumconcert Princenhage 75 jaar met St. Cecilia

Vrienden van het Breda's Mannenkoor

Stichting Steunfonds Vrienden van BM

Als het Breda’s Mannenkoor een concert geeft, gebeurt er iets. Zo’n 100 man sterk onder het orgel of achter een orkest, het is op zich al een imposant schouwspel. Eén oogopslag van de dirigent, een intro van het orkest en dan gaat ’t los! Een uitvoering van BM laat geen mens onberoerd. De gasten die BM in kerkgebouw of theaterzaal heeft ontvangen, het moeten er inmiddels honderdduizenden zijn geweest, zijn telkens weer onder de indruk van de kwaliteit van één van Nederlands beste klassieke mannenkoren.  

Wat doet Vrienden van BM?

De Stichting Vrienden van BM is opgericht om extra financiële middelen bijeen te brengen. Zij wil er ondermeer toe bijdragen dat het koor in staat blijft om minimaal eenmaal per jaar een grootschalig regionaal concert te geven. Een cultureel evenement dat  wordt ondersteund door een onberispelijke orkestbegeleiding en de best mogelijke solisten. De kosten van dergelijke uitvoeringen vergen zo’n 40% van de jaarlijkse begroting van BM. De Vrienden van BM streven ernaar om structureel dit deel van de begroting voor haar rekening te nemen.

Waarom is er extra geld nodig?

De koorleden zelf dragen, vanzelfsprekend, in belangrijke mate bij in de financiering van repetities, dirigent, huisvesting, begeleiding etc. Maar optimale concerten en continuïteit van het koor is daarmee nog geen zekerheid. Steeds weer blijkt financiële steun van mensen, bedrijven en instanties noodzakelijk. 

Hoe kunnen de Vrienden met uw hulp hiervoor zorgen?

Iedereen kan Vriend van BM worden. De Stichting Steunfonds Vrienden van het Koninklijk Breda’s Mannenkoor, kortom de Vrienden van BM, brengt alle vrienden, sympathisanten en sponsoren onder één noemer.

Als Vriend ontvangt u viermaal per jaar het bulletin “Koorklanken”. U kunt daarin onder andere lezen wat er met de bijdragen gerealiseerd is. Daarnaast zijn er talloze mogelijkheden waar u, afhankelijk van uw bijdrage, gebruik van kunt maken.

De bestuursleden van de Vrienden helpen u graag bij de wijze waarop u uw bijdrage wilt vormgeven en bij het desgewenst opzetten van een persoonlijk emolumentenpakket.

Wat krijgt u terug als Vriend van BM

Iedereen die Vriend van BM is, wordt geïnformeerd over alle evenementen van BM. Via de site van BM kunt u zich op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen van en rond het koor. De inhoud van de emolumenten is verder afhankelijk van de aard en omvang van de verdere afspraken.  Enkele voorbeelden.

De basis van deelname aan Vrienden van BM bestaat voor alle leden uit:

  • op onregelmatige tijden per mail toezending van de nieuwsbrief: Nieuwsklanken
  • Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie en het Gevelconcert;
  • Tegen kostprijs deelnemen aan de concertreizen.

Voor het jaarlijks persoonlijk lidmaatschap vragen wij een bijdrage van minimaal € 20. 
Voor twee personen uit één gezin is de minimale bijdrage € 35.

Met een jaarlijkse bijdrage van € 100 krijgt u, naast de basis-emolumenten (zie boven), een vrijkaart voor een gereserveerde plaats bij een groot BM-concert, inclusief een hospitality-ontvangst na afloop.

Vanaf € 1.000 ontvangt u 10 vrijkaarten als eerder aangegeven, inclusief hospitality. Daarnaast overleggen wij met u over naamsvermelding op website, in de programmaboekjes of anderszins.

Boven de € 5.000 gaan we graag met u om tafel zitten om over een passende tegenprestatie te praten.

Heeft u nog geen Vriendenrelatie? Wij informeren u telefonisch of per e-mail graag over alle mogelijkheden om een langdurige relatie met het koor op te bouwen.

Klik hier of neem contact op met:

Maarten Suijs
06 - 53 48 46 64
maarten.suijs@gmail.com 
 

 

 

 Meld u aan voor onze Nieuwsbrief!