Agenda 2017

24 augustus: Concert De Vrede van Breda

27 augustus - 14.00 uur: Gevelconcert, Zaal Vianden

3 september - 15.00 uur: Zondagmiddagconcert Stadstuinen Oosterhout (De Schelp)

15 oktober - 14.30 uur: Najaarsconcert met koor Invasion, Laurentiuskerk

11 november - 15.00 uur: Omlijsten Pacificatielezing. Grote Kerk Breda

10 december - 14.30 uur: Adventsconcert Ulvenhout

16 december: Jubileumconcert Princenhage 75 jaar met St. Cecilia

donderdag
apr272017

Lintje voor Neeltje

Neeltje Eversdijk, jarenlang naast al het genoemde ook penningmeester en administateur van de Stichting "Vrienden van BM".

Neeltje: van harte gefeliciteerd!!

donderdag
mrt232017

Breda - Zwolle 1-1

Breda-Zwolle: 1-1.                                                                   Hans Veels

In September 2016 was BM te gast bij het Groot Zwols Mannenkoor. Bijna dreigde een valse start, want door miscommunicatie waren de bussen veel te laat en daardoor was er maar weinig tijd om in te zingen. Maar kennelijk was dat inspiratie om alles uit de kast te halen om er een succes van te maken. In een stampvolle kerk in de wijk Berkum deden beide koren wat er van hen werd verwacht en aan de reactie van het publiek te oordelen slaagden ze daar beide volledig in. Het was geen wedstrijd, maar niemand wilde voor de ander onderdoen en dan krijg je mooie koormuziek. Alleen in het bier drinken was BM duidelijk de meerdere. Meteen werden afspraken gemaakt voor een tegenbezoek aan Breda en dat werd 19 maart j.l.

Als locatie werd gekozen voor de St. Laurentiuskerk in het Ginneken, waar BM graag zingt om de goede akoestiek. En, naar goed Bredaas gebruik, een café tegenover de kerk! De diverse commissies gingen aan de slag om er inhoudelijk en organisatorisch een succes van te maken. Lang niet iedereen beseft hoeveel werk daarvoor moet worden verzet en hoeveel stille krachten daarbij worden ingezet om er een representatief geheel van te maken. Wat dat betreft heeft BM voortreffelijk gastheerschap getoond. Ook hier was weinig tijd voor inzingen om de gasten genoeg tijd te bieden, maar ook nu werkte dat goed voor de discipline bij BM.

Hans de Wit en de Muziekcommissie hadden een bijzonder gevarieerd programma uitgezet, te beginnen met het overdonderende “The Creation” van Richter en eindigend met een novum: “Bridge over troubled water” van Simon & Garfunkel. Daartussen oud en modern en van fors tot fluisterzacht.

Het Groot Zwols Mannenkoor o.l.v. Hennie Ramaekers koos voor blokjes religieus, opera/operette en musical/lichte muziek. Daaronder ook nummers uit het repertoire van BM, maar met een andere interpretatie. Bij het “Slavenkoor” van Verdi mocht BM zelfs vanaf de zijkant meezingen!

Het publiek werd getrakteerd op twee grote mannenkoren en de applausmeter sloeg vaak maximaal uit. Daarmee was het concert ten einde, maar voor zangers, vrienden en aanhang was er een meer dan gezellige nazit bij Oncle Jean. Enkele kenners van traditionele jazz vielen met hun neus in de boter in de zaal waar “Miss Lulu” optrad en aan drank was geen gebrek. Sommige Zwollenaren moesten echt aangespoord worden in de bus te stappen voor het diner bij Motel Brabant. Ze waren unaniem vol lof over het uitje naar Breda en de geboden gastvrijheid. Ook een groot compliment voor de Concertcie. en de vele ‘wapperende handjes’ die alles tot een succes hebben gemaakt. Zo’n uitwisseling smaakt naar meer!

woensdag
jan182017

Meijs op Zondag 15 januari 2017

Meijs op zondag 15 januari 2017.                                                       Hans Veels

 

“De Vrede van Breda” was het thema en Desiree van Warmerdam en Geert Ossewaarde waren de gasten in de talkshow van Jeanette Meijs. Desiree is de componiste van het gelijknamige muziekstuk voor deels mannenkoor en deels gemengd koor. Geert is “concertmakelaar” en organisator voor de uitvoering van het spektakelstuk in de Grote Kerk. Niet toevallig op 24 augustus 2017, want dan is het precies 350 jaar geleden dat in Breda de vrede werd getekend na de 2e Engelse Zeeoorlog.

Na de list met het Turfschip was het de tweede keer dat Breda even wereldnieuws was en dat mag herdacht worden. Breda was een stadje van slechts een paar duizend zielen, maar wel belangrijk als bakermat van de Nassau’s. Het Kasteel van Breda werd gekozen voor de vredesonderhandelingen die maar liefst vier maanden duurden en al die tijd verbleven de afgezanten van Engeland, Frankrijk, Denemarken en onze Zeven Provinciën in gevorderde hofhuizen in de stad. Ook nog een stel Zweedse bemiddelaars. Allemaal sjiek volk met gevolg en de burgers en middenstanders beleefden gouden tijden!

 

Geert Ossewaarde is min of meer ervaringsdeskundige, omdat hij figureerde in de recente speelfilm over Michiel de Ruyter. Daarnaast zorgt hij voor de begeleiding van het muziekstuk met een speciaal orgel waar beroemde instrumenten worden gemixt met elektronica, met een verrassend resultaat. Desiree heeft de overgeleverde teksten op muziek gezet in 7 delen. De eerste 3 worden uitgevoerd door BM en met de repetities daarvoor is juist begonnen. Geen malse stukken, maar wel imposant! Behalve in de Grote Kerk zal het ook tijdens de mogelijke trip naar Engeland worden gezongen. Om de Engelsen het verlies nogmaals in te peperen? Volgens Maarten, die met Berend -als verkenners- de overtocht al heeft gemaakt hoeven we daar niet bang voor te zijn, want daar werd de voorgenomen komst van BM enthousiast ontvangen. Dat kan ook volgens Geert Ossewaarde niet worden gezegd van de Gemeente Breda, die tot nu toe zeker geen trekkersrol vervult, terwijl de stad zich nu weer eens goed zou kunnen profileren. Hans Talboom en Maarten Suijs, aanwezig namens de Stichting Thematische Concerten, konden ook al niet getuigen van een hartelijke medewerking van die kant…

 

Dan maar terug naar de inhoud. Het trio Bestevaer heeft ook een rol in het muziekstuk, waarin onder andere wordt bezongen wat de gage van de zeelieden was (een kwartje!) en wat de schadevergoeding was voor het gemis van een of twee ogen, een hand, twee benen enz. Ongelukken die meestal werden veroorzaakt, niet door grote kogels, maar door rondvliegende houtsplinters; een soort fragmentatiebommen dus. En een paar honderd guldens waren dan het invaliditeitspensioen, als je niet gewoon overboord werd gekieperd, want anders liep je maar in de weg. Ja, dat waren nog eens arbeidsomstandigheden! Die sfeer moet het mannenkoor (waar flink wat leden van aanwezig waren!) ook gaan weergeven: het mes tussen de tanden. Een zeer gewaagde aanval op de ernstig verzwakte Engelse vloot, maar wel in het hol van de leeuw en op het juiste moment! In Breda werd de Engelsen het vel niet over de oren gehaald, want de vijand zou zich weer oprichten, daar was men zich terdege van bewust. En slechts een paar jaar later waren de rollen alweer omgedraaid, maar Breda stond even op de kaart. Het Breda’s Mannenkoor heeft de eer daarvan te mogen getuigen, ook als ambassadeur in Engeland. Nu nog de ondersteuning die het van de Gemeente zou moeten krijgen. ‘Breda, vooruit..!!’   

maandag
jan022017

Kerstverhaal: De Grove Den

Onderstaand kerstverhaal is door koorlid Paul van Driessche voorgelezen tijdens ons kerstconcert. Hij heeft het zelf geschreven.


De Grove Den

De winter was veel strenger dan je zou verwachten. Het was 2016, overal las je over de opwarming van de aarde.

In het Mastbos echter vroor het en viel de sneeuw nu eens in vrolijk dwarrelende vlokken, dan weer in striemende, ijzige strepen.

Midden in het bos, niet ver van de Eeuwigheidslaantjes stond de oudste den van het Mastbos...... om precies te zijn een Grove Den. Hij was als jong dennetje aangeplant in 1515 en elk jaar bij het uitdunnen van het bos over het hoofd gezien.

Meer dan 500 jaar was hij nu en hij voelde zich beter dan ooit. Hij stak met kop en schouders uit boven alle andere bomen in het Mastbos en ondanks de zware sneeuwlagen die op zijn takken rustten had hij het gevoel de hele wereld aan te kunnen.

Weliswaar kon hij niet van zijn plaats, zijn wortels aardden diep in de Brabantse zandgrond, maar door zijn enorme hoogte kon hij heel ver kijken.

Dat deed hij ook.....

En hij keek nieuwsgierig tot ver over de grenzen.....

Hij keek naar het Noorden, waar de ijzige wind vandaan kwam, en zag verloren ijsberen rondlopen op afbrokkelend  poolijs.....Brrrr...laat ze maar naar mij komen zei de Grove Den  tegen een Vlaamse Gaai die bij hem kwam schuilen voor de sneeuw.

Hij keek naar het Westen, waar het grote continent lag...al door Columbus ontdekt voor hij in het Mastbos geplant was.....en hoorde en zag een en al tumult....roepende en tierende mensen......het ging over een nieuwe president....

Waarom doen mensen toch zo tegen elkaar......zuchtte de Grove Den en keek vertederd naar de pluimeekhoorn die lichtjes snurkend zijn winterslaap deed in een van de holtes van zijn stam.

Hij keek naar het Zuiden en schrok....even was hij in gedachten  weer aangeland in 1944....Breda bevrijd ….de Polen.....het drama op de Vloeiweide hier niet zo ver vandaan.......bommen en kapotte huizen in de stad....

Maar dit was ver weg......een gloeiende gloed boven Aleppo.....instortende gebouwen in Homs.....krijsende kinderen in hospitalen....boosaardige jongemannen....

Even liet hij moedeloos zijn takken hangen...wat sneeuw viel dof op de grond...maar richtte ze op toen hij zag dat een vlucht ganzen beschutting zocht.........Kom maar bij mij... bromde hij......

De Grove Den strekte zich uit en keek naar het Oosten.....zocht naar de karavaan met de drie Wijzen die zoals alle voorgaande jaren op zoek waren naar het Kind....maar kon ze niet ontdekken....wel zag hij drommen mensen oprukken naar het grote buurland........hoorde:  Wir schaffen dass, maar ook: Wir wollen sie nicht....ook brand, geschreeuw en aanranding.....

Even werd hij moedeloos en wilde zich gewonnen geven aan de zware sneeuw....morgen zou een argeloze jogger hem wel vinden....geknakt na 500 jaar....

Nog eenmaal richtte de Grove Den zich op om die prachtige omgeving waar hij zo lang op neer had gekeken nog eens te zien...

Daar zag hij de toren van de Grote Kerk...toch zo'n 200 jaar ouder dan hij zelf was.....mooi verlicht...

Zachte samenzang steeg op door de verlichte vensters.....ja natuurlijk..... het was Kerstmis.....het vrome land van meneer pastoor en de strenge bijbel had hij in die 500 jaar zien veranderen in een land met danceparty's en lege kerken....en wonderlijk genoeg waren die met kerstmis weer vol met tijdelijke gelovigen.

Ja......hij hield van die stad....zag de weer geopende Haven....de Nieuwe fontein op het Kasteelplein....de meanderende Mark....en zag hoe de mensen hun best deden...

Het leven werd geleefd, er werd gewerkt, gefeest, gestorven en geboren.....

De Grove Den rekte zich uit en keek naar Bavel....pas nog was daar een kind geboren...een jongetje....

Ze noemden hem Pim

Hij glimlachte.....  voelde tintelende sappen door zijn oude ledematen stromen en tussen de steeds maar doorvallende sneeuwvlokken hoorde je zijn gewoei dat langzaam overging in een  diep fluisteren.....waar een kind is geboren is hoop.....waar een kind is geboren is hoop.....!