Agenda 2017

24 augustus: Concert De Vrede van Breda

27 augustus - 14.00 uur: Gevelconcert, Oncle Jean, Ginnekenweg 338, Breda

3 september - 15.00 uur: Zondagmiddagconcert Stadstuinen Oosterhout (De Schelp)

15 oktober - 14.30 uur: Najaarsconcert met koor Invasion, Laurentiuskerk

11 november - 15.00 uur: Omlijsten Pacificatielezing. Grote Kerk Breda

10 december - 14.30 uur: Adventsconcert Ulvenhout

16 december: Jubileumconcert Princenhage 75 jaar met St. Cecilia

CV Breda's Mannenkoor

18 oktober 2015 - Chassé Theater, jubileumconcert 150 jaar Breda’s Mannenkoor
Het Breda's Mannenkoor is een van de oudste koren van Nederland en sedert 1905 gerechtigd tot het voeren van het predikaat "Koninklijk", indertijd verleend door Koningin Wilhelmina. In 1986 en in 2011 werd dit verlengd door Koningin Beatrix.
Naast de vele concerten in en rondom Breda worden in de loop der jaren concertreizen ondernomen naar België, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije, Duitsland, Zwitserland, Ierland, Luxemburg, Tsjechië, Polen, Italië, Litouwen en Spanje.
Een periode van grote bloei ontstaat bij de aanstelling van chef-dirigent Marcel Verhoeff in 1992.
Het eerste grote "wapenfeit" onder zijn leiding vindt plaats in oktober 1994 met de uitvoering van het indrukwekkende bevrijdingsconcert ter gelegenheid van "Breda 50 jaar bevrijd" , bijgewoond door vele autoriteiten uit Nederland en Polen en met als eregast onze Kroonprins Willem-Alexander.
Een volgend hoogtepunt is de zeer geslaagde concertreis naar Polen in juni 2000, waarbij het koor, op verzoek van de Gemeente Breda, de viering van het 1000-jarig bestaan van zusterstad Wroclaw opluistert in aanwezigheid van de Poolse President Kwasniewski, vele wereldlijke en kerkelijke autoriteiten uit binnen- en buitenland, alsmede tienduizenden inwoners van de stad. 
Het jaar 2002 kenmerkt zich door uitvoering van het zeer feestelijke "Midsummernightconcert" in juni op de Parade van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in het kader van "Breda 750".
Tevens wordt muzikale medewerking verleend aan de bisschoppelijke bedevaart naar Rome in oktober, met onder meer de opluistering van de door bisschop Martinus Muskens gecelebreerde Pontificale Hoogmis met uitvoering van de "Krönungsmesse" van Mozart in de Sint Pieter. Van de audiëntie bij de Paus maakte het koor een muzikale happening.
Het koor heeft zich inmiddels ook sterk geprofileerd door de succesvolle serie van jaarlijkse Promconcerten in het Chassé Theater, aanvankelijk "Night of the Proms Breda" geheten en inmiddels omgedoopt in "Night of the Classics". De kwaliteit van deze concerten leidt ertoe dat in 2003 het "Classics-concert" op verzoek tevens met veel succes wordt uitgevoerd in Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht.
2001- Night of the Classics; De Staatsfilharmonie Moldova, het koor Gavriil Musicescu uit Roemenië en het Breda’s Mannenkoor.
Op grond van de reeds vele jaren bestaande goede relatie met de Koninklijke Militaire Academie speelt het Koninklijk Breda's Mannenkoor op de 175e verjaardag van dit instituut een grote rol tijdens de Diësviering op 24 november 2003 in de Grote Kerk van Breda, waarbij de indrukwekkende Polni Mše (Veldmis)  van Bohuslav Martinu werd uitgevoerd in aanwezigheid van Koningin Beatrix en vele andere autoriteiten.
De verbondenheid van het koor met de Bredase gemeenschap wordt ook bevestigd in de traditie van het aanvaarden van het erelidmaatschap van onze vereniging door de oud-burgemeesters van Breda en de bisschop van Breda.
De burgemeester, Paul Depla, is Beschermheer van het koor.
Op Kerstavond 2004 luistert het Koninklijk Breda's Mannenkoor de traditionele Kertstnacht op in de Grote Kerk van Breda, met als celebrant bisschop Muskens.
In mei 2005 maakt het koor een geslaagde koor/concertreis naar Litouwen, met meerdere optredens in de hoofdstad Vilnius. Bij de uitvoering van de Veldmis van Martinu en de Krönungsmesse van Mozart wordt het Breda's Mannenkoor bijgestaan door het Gemengd Koor Vilnius en begeleid door het Litouws Staatssymfonieorkest.
Tijdens een bezoek aan de Kruisberg in Siauliai komt er een ontmoeting tot stand tussen de koorleden en weeskinderen van een tehuis in Kursenai. In 2007 is daarvoor tijdens een benefietconcert een bedrag van €5000.- opgehaald. Een groep van vijftien koorleden heeft hiermee gedurende een volle werkweek onder het motto: "Sjouwe in Litouwe" het tehuis een opknapbeurt gegeven.
In juni 2005 is gevierd dat BM het predikaat "Koninklijk" 100 jaar geleden heeft verworven. Op 26 oktober van dat jaar wordt met veel succes het Jubileumconcert "100 jaar Koninklijk" uitgevoerd in het Chassé Theater in Breda.
In december wordt de Krönungsmesse van Mozart opnieuw uitgevoerd, nu in de Sacramentskerk.
Tussen de vijftien- en twintigduizend bezoekers zijn op 30 juni 2007 aanwezig als het Breda's Mannenkoor ter gelegenheid van de officiële opening van de Haven in Breda het "Conquest of Paradise" ten gehore brengt.
In september 2007 komt er een einde aan de samenwerking met dirigent Marcel Verhoeff die zich geheel gaat wijden aan zijn "Don Kozakkenkoor Rusland" uit Moskou.
Sonja Feenstra vervangt Marcel Verhoeff tot het eind van het kalenderjaar 2007.
Per 1 juni 2008 is Hans de Wit aangesteld als chef-dirigent van het Koninklijk Breda's Mannenkoor. Onder zijn leiding wordt in november van dat jaar succesvol deelgenomen aan het Adventzingen in Rothenburg ob der Tauber.
In het lustrumjaar 2010 maakt het koor een concertreis naar Barcelona. Daar worden optredens verzorgd in de Kathedraal, de kerk Santa Maria del Pi, Basilica La Mercè en de 100 Zuilen Zaal in Parc Guëll in Barcelona.
Daarnaast worden er enkele werken ten gehore gebracht in de basiliek van Montserrat en het Spaanse stadje Breda.
2011 Staat voor een groot deel in het teken van cd-opnames van werken die onder dirigent Hans de Wit worden uitgevoerd. Daarnaast vindt er het traditionele Najaarsconcert plaats in het Chassé Theater in Breda met medewerking van het Westlands Dameskoor, Joep Moonen piano, Wendy Krikken sopraan, Richard Spijkers bariton, Trombonekwartet " Nieuwe Veste" en het duo Nos Dos.
2012 Breda's Mannenkoor geeft een concert in de Vic Abenszaal van het historisch kasteel in Vianden en mag als enig buitenlands koor een optreden verzorgen in de Dom van Trier. Hier vindt voor de vijfhonderdste keer een  pelgrimage plaats en wordt voor de achttiende maal de H.Rock, het onderkleed waarin Christus is gestorven, getoond. De plechtige eucharistieviering, die wordt opgeluisterd door BM, vindt plaats in de O.L.Vrouwekerk en wordt gecelebreerd door de bisschop van Trier en de kardinaal van Lyon.
2013 Breda's Mannenkoor geeft een concert in de Bisschopskerk te Roermond. Het concert vindt plaats op 26 mei, tijdens een zondagsviering. Het koor begint met de voorbereidingen voor het 150 jarig bestaan.
2014 Een groot deel van het jaar staat in het teken van de vorbereidingen voor het komende jubileumjaar. Op 21 september onderneemt het koor een eendaagse koorreis naar Ieper, in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, dit dit jaar 100 jaar geleden begon.
2015 Het jubileumjaar: het koor bestaat 150 jaar. Een jaar met een buitengewoon druk programma.
De highlights: Op 15 maart, BM-Gastvrij: een concert met diner in de Grote Kerk voor de minder mobiele of draagkrachtige medemens. De koorleden treden op als zingende ober! Dan de dodenherdenking: hier wordt een vertolking van Cherubini's requiem ten gehore gebracht. Eind mei / begin juni is er de koorreis naar Leipzig, Meissen en Dresden. Vervolgens in juni het optreden in het Begijnhof. Op 9 oktober is een bronzen gedenktegel gelegd in het terras van de clublocatie, door erevoorzitter Hans Talboom. Dan het absolute hoogtepunt van het jaar op 18 oktober in de grote zaal van Theater Chassé: het jubileumconcert.