Agenda 2017

24 augustus: Concert De Vrede van Breda

27 augustus - 14.00 uur: Gevelconcert, Oncle Jean, Ginnekenweg 338, Breda

3 september - 15.00 uur: Zondagmiddagconcert Stadstuinen Oosterhout (De Schelp)

15 oktober - 14.30 uur: Najaarsconcert met koor Invasion, Laurentiuskerk

11 november - 15.00 uur: Omlijsten Pacificatielezing. Grote Kerk Breda

10 december - 14.30 uur: Adventsconcert Ulvenhout

16 december: Jubileumconcert Princenhage 75 jaar met St. Cecilia

 

Alle dirigenten van het Breda's Mannenkoor

 

1865 – 1869  Bart Rosu 

De eerste dirigent, de geboren Bredanaar Bart Rosu, wordt op de leeftijd van 26 jaar benoemd tot directeur van Breda’s Mannenkoor. Hij heeft dan al ervaring opgedaan bij het koor van de H.Barbara in de Tolbrugstraat en bij de zangvereniging Germania die zowel militairen als burgers onder haar leden telt. Zijn grootste wapenfeit is het leiden van een benefietconcert voor de vrijwel voltooide kathedrale kerk in 1869.  Hij staat daarbij aan het hoofd van de gezamenlijke zangkoren van Breda.

 

1870 – 1883  Heinrich Umland

Direct na het vertrek van Bart Rosu neemt Heinrich Umland, die dan al enige tijd als  tweede directeur heeft gefunctioneerd de dirigeerstok over. Umland geboren in Duitsland is dan al 60 jaar oud. In 1827 als militair muzikant (cellist) naar Nederland gekomen verhuist hij in 1837 naar Breda. Vanaf dat moment neemt hij een centrale plaats in het Bredase muziekleven in. Hij was de eerste directeur van de in 1876 tot stand gekomen zang en muziekschool. Hij heeft 45 jaar het muziekleven in Breda gestalte gegeven en als geen ander zijn stempel gedrukt op het muzikale leven in Breda. Binnen de Bredase gemeenschap geniet hij grote achting. Hij dirigeert Breda's Mannenkoor 13 jaar.

 

1883 – 1902  Govert Dorrenboom

Deze geboren Dordtenaar studeert vanaf 1874 drie en een half jaar aan het conservatorium in Keulen, vestigt zich in 1879 in Breda en volgt in 1880 Umland op als directeur van de muziekschool. Govert Dorrenboom is veelzijdig. Hij is organist van de Grote Kerk daarnaast koor- en orkestdirigent, ensemblespeler, solist, muziekleraar en componist. Op 1 november 1883 wordt hij benoemd tot directeur van Breda's Mannenkoor en hij blijft dit tot 1902.

 

1902 – 1905  Jan van Ingenhoven

Als zoon van een bakker geboren in Breda ontpopt hij  zich als een muzikaal wonderkind. Op 17 jarige leeftijd is hij al directeur van een harmonie. Hij wordt in het begin van 1902 op 26 jarige leeftijd benoemd tot tweede directeur van Breda's Mannenkoor om enkele maanden later te promoveren tot eerste directeur, waarna hij in drie jaar tijd de basis legt voor een reeks succesvolle jaren van het koor. Onder zijn leiding behaalt Breda's Mannenkoor op 3 juli 1904 een eerste prijs op een internationale zangwedstrijd in Rotterdam. Op grond van zijn verdiensten wordt hem de persoonlijke titel van eredirecteur toegekend.

 

1905 – 1917  Henri van Nieuwenhoven

Van Nieuwenhoven maakt als jurylid bij bovengenoemde zangwedstrijd kennis met Breda’s Mannenkoor. De geboren Rotterdammer komt in 1905 naar Breda en volgt direct Jan van Ingenhoven op die zich dan als musicus in München vestigt. Van Nieuwenhoven is muziekpedagoog, wordt directeur van de muziekschool en is tot aan de tweede wereldoorlog muziekverslaggever van de Brabantse pers. Tijdens zijn bewind worden vele prijzen gewonnen. Hij blijft directeur van Breda's Mannenkoor tot 1 februari 1917.

 

1917 – 1948  Willem Robert jr.

De Haarlemmer Robert, van origine violist, speelt van 1895 tot 1905 in het Concertgebouworkest  o.l.v. Willem Mengelberg. Hij behaalt in 1905 het diploma solozang en verhuist naar Tilburg alwaar hij de gemengde koorzang invoert, tot dan toe tegengehouden door de R.K.-geestelijkheid. Hij is daar 51 jaar verbonden aan de muziekschool. Vanaf 1908 is hij in Breda directeur van het koor Caecilia. Als dit koor in 1917 opgaat in het Breda's Mannenkoor wordt Robert tot opvolger van Henri van Nieuwenhoven benoemd. Tijdens zijn bewind wordt het Breda's Mannenkoor achtmaal onderscheiden, daarbij is het koor in de jaren dertig gemiddeld 150 man sterk en volgen aspirant-leden een zangcursus. Bij meerdere gelegenheden valt hem de eer te beurt met het koor op te mogen treden voor leden van de Nederlandse en Belgische vorstenhuizen. Hij neemt in 1948 op grond van zijn leeftijd, hij is dan 74, na 31 jaar trouwe dienst afscheid. Hij is daarmee de langst dienende directeur van Breda's Mannenkoor geweest.

 

1948 – 1952  Wim de Rooy

De in Venlo geboren de Rooy is de zoon van Cees de Rooy directeur van zangvereniging Venlona. Hij volgt een opleiding tot organist en koordirectie en wordt in 1932 benoemd als organist-directeur van de St. Liduïnakerk te Schiedam. Ook is hij na de oorlog geruime tijd werkzaam als muziekcriticus bij het dagblad Trouw. Op 1 juli 1948 begint de Rooy zijn werkzaamheden bij Breda’s Mannenkoor. Het wordt geen onverdeeld succes. Mede door een kwakkelende gezondheid wordt op 21 mei 1952 een waarnemend dirigent (Louis Suijkerbuijk) benoemd. Op zijn verzoek wordt Wim de Rooy per 1 januari 1953 eervol ontslagen. Hij overlijdt op 22 maart 1954 in de ouderdom van 41 jaar.

 

1952 – 1961  Louis Suijkerbuijk

Suijkerbuijk, geboren in Bergen op Zoom,  is zakenman en dus geen musicus van beroep. Hij heeft als dirigent van Bergen op Zooms Mannenkoor ervaring opgedaan. Na een korte periode van waarnemend dirigent wordt hij per 1 januari 1954 aangesteld als eerste dirigent. In 1960 ontstaan er echter problemen als Suijkerbuijk, om zakelijke redenen, regelmatig in het buitenland verblijft.  Jo Frijters, sinds 1955 repetitor, wordt dan tot waarnemend dirigent benoemd.

 

1962 – 1965  Jo Frijters

Met ingang van 1 januari 1962 wordt Jo Frijters tot  vaste dirigent van Breda's Mannenkoor benoemd. Hij is dan al 22 jaar als organist en dirigent aan de Begijnhof- en de Kathedrale kerk verbonden. Onder zijn leiding worden vele concerten gegeven met internationale solisten als de Amerikaanse bariton Henry Blackmon en Caroline Kaart. In 1965 wordt Frijters enige tijd ziek en wordt als zijn opvolger Otto Deden aangetrokken.

 

1965 – 1973  Otto Deden

Deden, geboren in Amsterdam, studeert aan het conservatorium in die stad en aan het Instituut voor R.K. Kerkmuziek in Utrecht. Hij vestigt zich in Dordrecht als organist van de St. Antoniuskerk en dirigeert aldaar diverse koren. Daarnaast componeert hij veel kerkmuziek (missen en motetten), naast werken voor gemengd koor en mannenkoor. Op22 september 1965 wordt hij benoemd tot dirigent van Breda’s Mannenkoor en geeft in mei 1966 zijn visitekaartje af met een geweldig jubileumconcert ter gelegenheid van 100 jaar Breda’s Mannenkoor. In 1967 wordt de uitvoering van zijn compositie Mysteria, een opdracht van het gemeentebestuur van de stad Breda een ongekend succes. Tijdens zijn bewind ontstaat het fenomeen “Kerstconcert”, waarbij een keur van internationale kerstliederen ten gehore wordt gebracht. Een traditie die tot in de 21e eeuw  door zijn opvolgers is voortgezet.

Als hij op 1 januari 1974 de dirigeerstok bij Breda's Mannenkoor neerlegt eindigt een periode voor ons koor met een van de grootste koordirigenten van Nederland. 

 

1974  Wim Koch

Koch overbrugt een jaar omdat de opvolger van Otto Deden eerst per 1 januari 1975 beschikbaar is. 

 

1975 – 1976  Gerard van Buul

Van Buul, destijds directeur van de muziekschool in Waalwijk, is geboren in Eindhoven en opgeleid aan het Brabants conservatorium in Tilburg in koordirectie en katholieke kerkmuziek. Een energieke dirigent die het koor in ruim 4 maanden klaar stoomt voor deelname aan het “International Choral Festival” in Cork Ierland, hetgeen bekroond wordt met een eerste prijs. Van Buul een geweldig organist en pianist werkt vooral aan de vernieuwing van het repertoire. Wegens zijn benoeming tot directeur aan de stedelijke muziekschool in Maastricht verhuist hij naar Limburg en komt er op 1 april 1977 een einde aan een korte maar succesvolle periode.

 

1977 – 1980  Jan Verbogt

Verbogt is een professionele dirigent die zijn opleiding geniet aan de  conservatoria in Tilburg en Antwerpen en die daarnaast filosofie studeert.

Hij studeert cum laude af en wint de eerste prijs voor koor- en orkestdirectie.

Jan Verbogt leert Breda’s Mannenkoor  “zacht”  zingen.

Onder zijn leiding worden o.a. “The Mount of Tree Lights” van Bohuslav Martinů  en het Requiem van Luigi Cherubini met veel succes uitgevoerd. Ruim drie jaar heeft Verbogt, op zijn eigen onnavolgbare wijze, het koor, tot aan het jubileumconcert 115 jaar Breda’s Mannenkoor, geleid.

 

1981 – 1992  Peter Hermans

Geboren in Turnhout  is Peter Hermans de eerste Belgische dirigent van ons koor.

Hij staat voor de moeilijk taak om het koor in enkele maanden tijd klaar te stomen voor deelname aan het Internationale korenfestival “Berlin singt mit Europa” in West Berlijn. Deze  concertreis, waarbij ook in het toenmalige Oost-Berlijn wordt gezongen is een groot succes. De voorliefde van Peter Hermans voor Frans Schubert leidt er toe dat in 1983 een Schubertiade wordt georganiseerd in Concordia.

Het koor produceert onder zijn leiding haar eerste CD en treedt voor de eerste maal op voor TV.

 

1992 – 2007  Marcel Verhoeff

Marcel Verhoeff (1956) studeert solozang aan de conservatoria in Den Haag en Brussel. Daarnaast studeert hij koor- en orkestdirectie. In 1992 wordt hij benoemd tot dirigent van Breda’s Mannenkoor en een jaar later wordt hij tevens chef dirigent van het Don Kozakkenkoor Rusland. Onder zijn bezielende leiding stijgt  Breda's Mannenkoor tot grote hoogte met als hoogtepunten een serie van 7 edities van de Night of the Classics in het Chassé Theater Breda en in zaal Vredenburg in Utrecht,  meerdere uitvoeringen van de  Krönungsmesse van Mozart in Breda, en in de St Pieter in Rome alwaar we ook de “Toast” van “Van Poppel” voor Z.H. de Paus, staand rondom zijn zetel, ten gehore brengen.

Met de Koninklijke Militaire Kapel brengen we de Polni Mše (Veldmis)  van Bohuslav Martinů  tijdens de viering 175 jaar KMA, met als eregaste H.M. Koningin Beatrix.

Marcel Verhoeff leidt het koor naar vele hoogtepunten. Met grote spijt moeten we in 2007 afscheid nemen van hem omdat zijn Don Kozakkenkoor in Moskou geen tijd vrij laat om Breda's Mannenkoor trouw te blijven.

2007 - heden Hans de Wit