Agenda 2017

24 augustus: Concert De Vrede van Breda

27 augustus - 14.00 uur: Gevelconcert, Oncle Jean, Ginnekenweg 338, Breda

3 september - 15.00 uur: Zondagmiddagconcert Stadstuinen Oosterhout (De Schelp)

15 oktober - 14.30 uur: Najaarsconcert met koor Invasion, Laurentiuskerk

11 november - 15.00 uur: Omlijsten Pacificatielezing. Grote Kerk Breda

10 december - 14.30 uur: Adventsconcert Ulvenhout

16 december: Jubileumconcert Princenhage 75 jaar met St. Cecilia

 

Het Koninklijk Breda's Mannenkoor:
Ambassadeur Breda Nassaustad.

(per 14-1-2015)

 

Het Breda's Mannenkoor heeft een sterke verbondenheid met Breda, maar ook met het thema Nassau en Breda Nassaustad.

In 2011 werd zelfs een CD gemaakt ter promotie van de stad, met de titel Breda Nassaustad bakermat Breda's Mannenkoor. De CD werd door de Stichting Breda Nassaustad verspreid als promotiemiddel.

Maar niet alleen door middel van een CD, ook op veel andere momenten gebruikt het Breda's Mannenkoor het thema Nassau in haar promotie-uitingen.

Stichtingsvoorzitter, Willem van der Vis:
Instellingen en bedrijven die het thema Nassau actief uitdragen benoemt de Stichting Breda Nassaustad tot ambassadeur. 22 bedrijven en instellingen zijn dat inmiddels. Het is mij dan ook een eer en genoegen het 23e ambassadeursschap van Breda Nassaustad te verlenen aan het Breda's Mannenkoor in het jubileumjaar en ik ga er van uit dat u allen met net zoveel enthousiasme het Nassauthema zult verkondigen, uit volle borst natuurlijk.
(het schildje is gemonteerd aan de ingang van onze clublocatie)

Uitleg Breda Nassaustad: