Agenda 2017

24 augustus: Concert De Vrede van Breda

27 augustus - 14.00 uur: Gevelconcert, Oncle Jean, Ginnekenweg 338, Breda

3 september - 15.00 uur: Zondagmiddagconcert Stadstuinen Oosterhout (De Schelp)

15 oktober - 14.30 uur: Najaarsconcert met koor Invasion, Laurentiuskerk

11 november - 15.00 uur: Omlijsten Pacificatielezing. Grote Kerk Breda

10 december - 14.30 uur: Adventsconcert Ulvenhout

16 december: Jubileumconcert Princenhage 75 jaar met St. Cecilia

Periode 1946 - 1970

1947 Breda’s Mannenkoor verleent zijn medewerking aan de Dodenherdenking.

1950 Deelname Holland Festival in het Kurhaus te Scheveningen.

1952 In het kader van de viering van “700 jaar Breda” organiseert het koor een manifestatie met de naam “Dag der Mannenzang”. Het evenement kent na afloop een tekort van ƒ3.200,-

Vanaf 1954 breidde het ledental zich langzaam maar zeker uit tot de honderd.
Echter een voortdurende bron van zorg van het bestuur vormde in deze jaren het matige repetitiebezoek.

1955 Optreden in de Klokkenberg, concert met harmonie De Unie. Concerten in Het Valkenberg en De Grote kerk.

1956 De uitgestelde viering van het 90-jarig bestaan van het koor. Het Brabants orkest bleek niet eerder beschikbaar. De jubileumviering gaat van start met een hoogmis in de kathedraal aan de Haven, enkele dagen daarna volgt een ontvangst op het stadhuis. Hierbij wordt burgemeester Kortmann geïnstalleerd als beschermheer van het koor. ’s Avonds vindt een jubileumconcert plaats in Concordia met medewerking van het Brabants Orkest.

1957 Concertreis naar Bad Godesberg.
Na dertig jaar werd er in ’57 weer naar het buitenland gereisd. Muzikaal gezien vond een verdere modernisering van het repertoire plaats en tevens een zekere popularisering (spirituals, Russische en Franse volksliederen) Ook koorwerken uit de Renaissance kwamen meer aan bod.

Het A.N.P. zendt een telexbericht door aan de Nederlandse en buitenlandse pers betreffende een concertreis naar Bad Godesberg.
In de uitverkochte Stadthalle zingen 90 Bredase zangers o.m. voor de ambassadeur, de burgemeester en vele autoriteiten.

1958 Uitvoering op de Wereldtentoonstelling te Brussel. Optreden in het kader van een congres van de vereniging van ex-politieke gevangenen. De uitvoering levert het koor 10.000,- Franken op.

Eind juli vindt andermaal een optreden plaats in Brussel.
Met 750 uitvoerenden wordt medegewerkt aan de uitvoering van Psalmus Hungaricus van Kodaly in het Paleis voor Schone Kunsten. Dirigent Louis Suijkerbuijk houdt er een zilveren pauselijke legpenning aan over.
Er is een rechtstreekse radio-uitzending via de BRT. 

1959 Optreden op de K.M.A. samen met het Cadettenkoor.
Koorreis naar Vlissingen ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond. 

1959 Concertreis naar Zwitserland.
Optreden voor Zwitserse Radio te Bazel, ontvangst stadhuis te Luzern en grootse concerten in het Casino van Luzern en van Engelberg.

1960 Het koor verleent in Antwerpen haar medewerking aan een uitvoering van van Beethovens’ negende symfonie.

1962 In het kader van de Noord-Brabantweek zijn er twee optredens in Antwerpen, waarvoor een grote belangstelling bestaat.

1964 Breda’s Mannenkoor vertegenwoordigt de stad Breda op een Uniemanifestatie te Orange (Frankrijk).
Het koor reist eerst per bus naar Brussel en vervolgens met de trein naar Orange.
Breda’s Mannenkoor luistert de eucharistieviering op in de kathedraal, verzorgt een openluchtoptreden voor het stadhuis en geeft voor 8000 toehoorders een concert in het Romeinse “Theatre Antique”.

1965 Viering 100-jarig bestaan.
In het kader van dit “Eeuwfeest” volgt er in 1966 een ontvangst op het stadhuis en wordt burgemeester Geuljans geïnstalleerd als beschermheer van het koor.

1967 In dit jaar vindt in de zaal Concordia het uitgestelde jubileumconcert plaats dat samen met het Brabants Orkest wordt uitgevoerd.
We maken een concertreis naar Düsseldorf en treden op  in de Robert Schumann-Saal.

1968 Koorreis naar Tsjechoslowakije met concerten in Praag, Most en Liberec.

1970 Meerdaagse concertreis naar Duitsland met o.m. een optreden in de Oranjestad Dillenburg